Maatschappelijk
betrokken

Als KlokGroep zijn we ons bewust van onze maatschappelijke functie. Wat voor onze organisatie een kleine 'moeite' is, kan voor verenigingen, goede doelen of stichtingen van levensbelang zijn. Juist daarom dragen we graag ons steentje bij aan maatschappelijke en regionale initiatieven. Dit doen we niet alleen financieel. We steunen ook door onze kennis, kunde en mensen belangeloos in te zetten bij projecten die belangrijk zijn voor de omgeving en de mensen die er leven.

Warm welkom voor Oekraïense vluchtelingen
Ploegentijdrit : Team 'Rock around the Klok

Mens & Maatschappij

Zowel de mens als de maatschappij vormt een cruciaal onderdeel van ons beleid. En dat is niet zonder reden. Onze medewerkers werken hier vaak lang en sommigen zelfs hun hele werkende leven. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid dat onze mensen op een aangename manier hun pensioen kunnen halen.

We voelen ons verantwoordelijk voor onze collega's, maar ook voor de (lokale) omgeving waarin wij actief zijn. Door te investeren in maatschappelijke initiatieven, creëren we een fijne woon- en werkomgeving. Tijdens officiële handelingen op een bouwplaats staan we graag stil bij initiatieven rondom de bouwplaats. We reiken dan regelmatig een geldcheque uit aan lokale initiatieven.

Dirk Proper, Mattson en Hoedemakers

10 jaar lang
hoofdsponsor N.E.C.

Als KlokGroep sponsoren we diverse lokale en internationale initiatieven, verenigingen en (sport)evenementen. De meest zichtbare ondersteuning is de sponsoring van de Nijmeegse voetbalclub N.E.C. Sinds juli 2019 is KlokGroep hoofdsponsor en prijkt onze naam met trots op het N.E.C.-shirt.

Ook de komende jaren zijn we hoofdsponsor van N.E.C. Het huidige contract is opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. Zo maken we de 10 jaar als hoofdsponsor vol.

Verbinding en zichtbaarheid

"Door ons te verbinden met N.E.C. geven we iets terug aan de regio waar we gevestigd zijn, tonen we onze betrokkenheid bij Nijmegen en hebben we de mogelijkheid om samen met N.E.C. op te trekken bij maatschappelijke projecten. Door de promotie van N.E.C naar de eredivisie krijgen - naast Van de Klok - ook Novaform, Heilijgers en Adriaan van Erk een platform om landelijk zichtbaar te zijn."

Harold van Rooijen
Harold van Rooijen
Directielid KlokGroep
Cheque Novafonds

Novafonds:
Oog voor lokale initiatieven

Om de maatschappelijke betrokkenheid van Novaform vorm te geven is het Novafonds opgericht. Vanuit het Novafonds ondersteunt Novaform lokale initiatieven rond bouwplaatsen die ze ontwikkelen. Een selectiecommissie beoordeelt de potentiële initiatieven en besluit welk goed doel bij een officieel moment op steun kan rekenen.

Directielid Edwin Kolkhuis Tanke: “Oog hebben voor lokale initiatieven, betekent ook werkelijk steun of een helpende hand bieden. Wij willen hier op onze manier een bijdrage aan leveren en steunen lokale initiatieven rond de bouwprojecten die wij ontwikkelen.”

We ontvangen bijna dagelijks verzoeken voor sponsoring van goede doelen, mooie initiatieven, evenementen of (sport)verenigingen. Natuurlijk kunnen we niet aan alle verzoeken voldoen, maar iedere aanvraag wordt serieus in behandeling genomen.

We bekijken of een sponsorverzoek past bij onze kernwaarden en binnen het beschikbare budget. Daarbij kijken we ook naar onze sponsoractiviteiten per regio en de aansluiting bij (toekomstige) bouwprojecten van onze werkmaatschappijen.


Energietoeslag KlokGroep