Toekomstbestendige
leefomgevingen

Als Nederlandse bouwsector staan we voor de uitdaging om de komende jaren honderdduizenden nieuwe woningen te bouwen. Tegelijkertijd maken we de transitie naar een duurzame en circulaire economie, moet de CO2-uitstoot drastisch omlaag en zullen we verantwoord moeten omgaan met grondstoffen.

Groen rond gebouw
Energiehub KlokGroep

Missie en visie duurzaamheid
binnen KlokGroep

Binnen KlokGroep onderzoeken we continu hoe we de impact op het milieu verder kunnen beperken en verantwoord kunnen omgaan met grondstoffen en materialen. We kiezen een duidelijke richting en verbinden daar de volgende duurzaamheidsambitie aan:

Om onze leefomgeving gezond te houden voor toekomstige generaties hebben we in 2030 de CO2-uitstoot met 50% verminderd en is 50% van onze toegepaste grondstoffen afkomstig uit hergebruik of hernieuwbare bronnen.

Geleerde lessen & successen nemen we mee bij volgende projecten

“Door te experimenten op het gebied van duurzaamheid leren we van elkaar en innoveren we continu. Geleerde lessen en successen nemen we mee bij nieuwe projecten. Zo verhogen we onze standaard op het vlak van duurzaamheid steeds verder binnen KlokGroep. En daar zijn we trots op.”

Thijs Pleijhuis
Thijs Pleijhuis
Manager Duurzaamheid