Thijs Pleijhuis (KlokGroep) reikt de eerste innovatiecheque uit aan Arjen Mons en Ivo van Koelen (Heilijgers)

R&D-budget voor projecten die de lat nóg hoger leggen

Met de introductie van een eigen duurzaamheidsstandaard, hebben we de lat hoog gelegd voor onze duurzame en innovatieve ambities tot 2030. We laten het niet bij mooie woorden. Voor projecten met een nóg hoger ambitieniveau, stelt KlokGroep nu een R&D-budget beschikbaar. Manager Duurzaamheid Thijs Pleijhuis geeft uitleg en reikte onlangs de eerste innovatiecheque al uit.

De duurzaamheidsstandaard van KlokGroep is een basis waar alle toekomstige projecten aan moeten voldoen. In onze duurzaamheidsvisie ‘Boven het maaiveld’ zijn daarvoor vijf pijlers geformuleerd. Stuk voor stuk gaan we in deze thema’s verder dan de wettelijke eisen. “Wat we nu ambitieus vinden, is over enkele jaren de norm. We willen onze standaard daarom ook steeds verder opkrikken, zodat onze projecten én ons bedrijf toekomstbestendig zijn”, zegt Pleijhuis. “Daarvoor hebben we het R&D-budget. Een investeringssubsidie voor projecten waarmee we met duurzame innovaties nog verder gaan dan de standaard. Innovaties vooral ook waar we structureel profijt van hebben, die bijdragen aan verbetering van onze concepten, ons kennisniveau verhogen en ons als onderneming dus verder helpen.”


Prikkel om door te zetten

Idealiter moeten die innovaties gedekt worden in de projectbegroting, vindt de duurzaamheidsmanager. Aanvragen die alleen dienen om gaten te dichten, krijgen daarom nul op het rekest. Pleijhuis: “Anders is het bij projecten waarbij we onze nek zodanig uitsteken, dat de interessante vernieuwingen dreigen te worden weggestreept omdat ze te kostbaar zijn. Uitdagingen waarbij we experimenteren en nieuwe kennis opdoen. Zie het R&D-budget dus als stimulans voor de innovatie die in een project zit. Een prikkel om het door te zetten. Daarvoor trekt KlokGroep dus zelf de portemonnee.”

"Als KlokGroep zijn we een omvangrijke speler die zijn verantwoordelijkheid wil nemen door ook daad bij het woord te voegen."


Pleijhuis noemt als voorbeeld het hergebruik van hoogwaardige materialen bij sloop. Nu nog is dat kostenverhogend, maar noodzaak voor de toekomst omdat we zuiniger om moeten gaan met de grondstoffen die de aarde ons geeft. Hetzelfde geldt voor biobased bouwen met hernieuwbare materialen. Het R&D-budget kan daarnaast worden ingezet voor uitdagingen in de markt die om een duurzame oplossing vragen. Denk hierbij aan oplossingen om het probleem van netcongestie (het overvolle elektriciteitsnet) te tackelen.


Inspiratiebron

“Over duurzaamheid denken en praten we al een hele tijd in de bouwsector. Als KlokGroep zijn we een omvangrijke speler die zijn verantwoordelijkheid wil nemen door ook daad bij het woord te voegen. We hebben niet de illusie dat wij de wereld alleen gaan veranderen, maar we hopen met onze duurzaamheidsaanpak wel een inspiratiebron voor de sector te zijn. En intern willen we met het R&D-budget collega’s enthousiasmeren om het ambitieniveau op het gebied van bijvoorbeeld circulaire toepassingen, natuurinclusief bouwen of voorkoming van hittestress continu hoog te houden en te blijven leren. Het zou fantastisch zijn als het als een vliegwiel werkt.”


Eerste cheque

Dat is in elk geval al gelukt bij het projectteam van Heilijgers dat het appartementencomplex Florant in Leusden ontwikkelt. Ontwikkelingsmanager Arjen Mons en projectmanager Ivo van Koelen kregen onlangs de eerste innovatiecheque van 100.000 euro uit handen van Thijs Pleijhuis. “De bijdrage uit het R&D-budget is een geweldige steun in de rug voor een uitdagend project”, zegt Van Koelen. “Dit is geen ladeplannetje, maar een wooncomplex dat zelfs de duurzaamheidsstandaard van KlokGroep overstijgt. Een voorbeeldproject dat een en al duurzaamheid ademt. Dat komt door de toegepaste en deels hergebruikte materialen, bouwtechnieken en installaties.”

Florant is een nieuwbouwcomplex van 39 koopappartementen voor vitale ouderen boven op een halfverdiepte stallingsgarage. Op de locatie staat nu nog het oude politiebureau van Leusden en wordt binnenkort gesloopt door de gemeente. Florant wordt nul-op-de-meter, er wordt biobased isolatiemateriaal (vlas) gebruikt en er worden producten en materialen van verschillende sloopprojecten van Heilijgers toegepast. “Zonde om allemaal weg te doen en in de verbrandingsoven te gooien”, zegt Van Koelen. “Grondstoffen zijn schaars en kostbaar. Daar moeten we anders mee omgaan.”

Zo worden de hekjes van het trappenhuis in het politiebureau bijvoorbeeld hergebruikt als ventilatieroosters in de stallingsgarage en krijgen hardhouten kozijnen een nieuwe bestemming in de algemene ruimtes van Florant. Constructiestaal wordt ook een-op-een opnieuw verwerkt en in het beton zit ecogranulaat, hergebruikt grind. Vernieuwend is ook de houtskeletbouw, het gebruik van Finti-hout in de buitengevelkozijnen dat tropisch hardhout overbodig maakt en het gebruik van EcoBrick-gevelstenen. Die zijn smaller waarmee 35% bespaard wordt op productie en transport.


Ambitieuze club

“We kunnen het lijstje nog wel veel langer maken met maatregelen die we treffen”, vult Arjen Mons aan. “Indrukwekkend vind ik ook dat de MPG (milieuprestatie gebouw) van Florant straks 0,68 is. Dat is ver beneden de doelstelling van 0,75 van KlokGroep en de 0,8 als wettelijk vereiste. We hebben de lat hier echt enorm hoog liggen. Dat was ook de vraag van de gemeente, toen we dit project verwierven. Een brainstorm met ons team in een klooster bleek een geweldig inspirerende ‘pressure cooker’ waaruit zeer goede ideeën kwamen. Ik ben er trots op dat wij dit project als Heilijgers willen én kunnen realiseren. We zijn een ambitieuze club.”

Florant gaat binnenkort in verkoop en de gegadigden staan er al voor in de rij. De eerste uitgereikte innovatiecheque van KlokGroep heeft ondertussen met recht een ereplaats gekregen bij Heilijgers. “Laten er nog maar meer volgen”, zegt Thijs Pleijhuis. “Hoe meer van dit soort pilotprojecten, des te meer we van elkaar leren in alle bedrijven binnen KlokGroep. Samen scherpen we onze duurzaamheidsstandaard continu aan.”


Tekst en fotografie: Ivo Hutten
Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal