De geschiedenis van
een écht familiebedrijf

Het avontuur van KlokGroep begint in 1922 in een schuurtje op De Horst in Druten. Johan van de Klok begint vanuit zijn ouderlijk huis zijn metselbedrijfje met niet meer dan een kruiwagen en een troffel. Achter de woning lag wat cement en schepkalk. Stenen werden pas ingekocht als er een klus was aangenomen.

Herstel Kerktoren Druten
Factuur uit 1952

De volgende generaties

Het bedrijfje groeit gestaag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstaat er een enorm gebrek aan materialen. Na de oorlog krijgt Johan van de Nederlandse overheid de opdracht om de oorlogsschade in kaart te brengen. Inmiddels zijn de 4 zonen van Johan in dienst gekomen bij het bedrijf. Jan, Piet, Tonnie en Adriaan helpen Johan waar ze konden. De zaken beginnen steeds beter te lopen en Johan haalt een zeer eervolle opdracht binnen: het herstellen van de kapotgeschoten kerktoren van Druten. De restauratie van de torenspits blijkt een positief effect te hebben op de orderportefeuille van de firma Van de Klok en Zonen.

Ontwikkelingen met de derde generatie

Begin jaren ‘70 is het bedrijf omgedoopt tot Klok Druten en behoort tot de top van Nederland in de bouw van zuiveringsinstallaties. Vanaf de jaren ‘80 doet de derde generatie zijn intrede in het familiebedrijf. Als eerste begint John van de Klok, waarna Fons en Ton volgen. John zorgt voor de bouw en Ton voor de ontwikkeling. Na de overname van bouwbedrijf De Graaff uit Nijmegen gaat Fons hier leiding aan geven. De Graaff groeit snel, mede dankzij de kennis en financiële middelen van moedermaatschappij Verenigde Bedrijven Van de Klok.

De werf van Klok in Druten

Uitbreidingen
en samenvoegingen

Gestaag wordt het bedrijf uitgebreid met Peels Bouwmij uit Eindhoven, Planoform (inmiddels Novaform) uit Best, Top Milieu uit Druten en Gesellschaft für innovatives Bauen (GIB) uit Duitsland. De holdingnaam Verenigde Bedrijven Van de Klok maakt in 2011 plaats voor KlokGroep, met daaronder de verschillende dochterondernemingen.

Tijdens de economische crisis verandert de onderneming mee met de markt en blijft een kerngezond bedrijf. Er komen steeds meer dochterondernemingen bij en een aantal bouw- en ontwikkelactiviteiten wordt samengevoegd.

Foto rechts: De werf op de Horst in Druten - Begin jaren '90

De vierde generatie staat al klaar

100-jarig bestaan
De volgende generatie komt eraan

Eind 2016 verhuist KlokGroep naar een nieuw kantoorpand in Nijmegen, met aan de voorzijde woonbelevingscentrum LIV. Omdat sinds dat moment alle Nijmeegse en Drutense dochterondernemingen samen optrekken vanuit één locatie wordt er gekozen voor één (vertrouwde) naam: KlokGroep. In 2021 en 2022 versterkt het bedrijf zich door overnames van Heiligers en Adriaan van Erk en wordt het 'Feest van de Eeuw gevierd'. De vierde generatie Van de Klok is inmiddels werkzaam binnen de organisatie en er is verdere versterking op komst.

Vanaf 2023: moederbedrijf met vier dochters

Vanaf 1 januari 2023 krijgt de overkoepelende holding (weer) de naam KlokGroep, met daaronder de 4 dochterondernemingen Van de Klok, Novaform, Heilijgers en Adriaan van Erk.

Geschiedenis KlokGroep
Geschiedenis KlokGroep 1946-1960
Geschiedenis KlokGroep 1960-1986
Geschiedenis KlokGroep 1986-1997
Geschiedenis KlokGroep 1997-2008
Geschiedenis KlokGroep 2008-2016
Geschiedenis KlokGroep 2016-2020
Geschiedenis KlokGroep 2021-2022

Mooie verhalen uit de oude doos
Oud-directeuren Tonnie en Adrie van de Klok aan het woord