Kievitsnest Zeist
Kievitsnest Zeist
Kievitsnest Zeist

Starterswoningen Kievitsnest, Zeist

ReferentieUitleggebiedGebiedsontwikkeling

In de Vogelwijk in Zeist ontwikkelde Heilijgers 20 mooie grondgebonden starterswoningen in het project Kievitsnest. De benodigde grond wordt overgenomen van woningbouwvereniging Woongoed Zeist. Daar waar eerst sociale huurwoningen stonden, staan nu koopwoningen volgens het Heilijgers Woning Concept. De woningen hebben een woonoppervlakte van 108 en 115 m² met koopsommen van rond de € 200.000,- vrij op naam.

Social Cohesie
Bij dit project hebben wij actief onze aanpak voor sociale cohesie actief toegepast.Daar waar behoefte is om de sociale cohesie van woongebieden te bevorderen nemen wij graag het initiatief. Zo faciliteert Heilijgers onder meer een beheerder die via een online platform de communicatie tussen bewoners, winkeliers, verhuurder en zorgverlener ondersteunt.

Het kan om kleine dingen gaan bijvoorbeeld het collectief samen regelen van zaken, het uitlenen van spullen, de dagen waarop het vuilnis wordt opgehaald en het organiseren van activiteiten. Maar ook het signaleren dat bijvoorbeeld de wijkverpleging niet goed genoeg is geregeld. Zo kunnen wij ons best doen voor betere zorg of andere dingen die nodig zijn. Ook de wijkagent betrekken we en heeft de gelegenheid met de wijk te communiceren om de veiligheid te bevorderen. Hetzelfde geldt voor huisarts, zorgverleners, retailers en maatschappelijke organisaties zoals het wijkbeheerteam en woningcorporaties. Heilijgers stimuleert actief het gebruik van het platform door relevante informatie te delen en het platform te beheren. Met als doelstelling dat het platform op een natuurlijke manier wordt geadopteerd door de nieuwe wijkbewoners.

Vogelwijk
De Vogelwijk is een naoorlogse vernieuwingswijk. De woningbouwvereniging heeft in de wijk de afgelopen jaren 198 portiekflats gesloopt en ongeveer 100 nieuwe huur- en koopwoningen gerealiseerd. Er zijn plannen voor de bouw van nog eens 100 koopwoningen.

De gronden waarop wordt gebouwd liggen al jaren braak maar daar komt nu een einde aan. De woningen voor starters en jonge gezinnen versterken de dynamiek in de wijk. Woongoed Zeist werkt met verschillende partners samen om de herontwikkeling in 2020 af te ronden en een toekomst bestendige Vogelwijk te realiseren.