Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer, Breda

ReferentieOverige locatieCiviel

De huidige slibverwerking (ZIMPRO) - installatie is effectief, maar vraagt veel personeelsinspanning en energie. Door de kosten voor slibverwerking, andere maatschappelijke inzichten over hoog energieverbruik, hoge investeringen door veranderde inzichten in veiligheid en ARBO is instandhouding van de installatie geen optie meer. De nieuwe installatie zal het slib van een vijftal zuiveringen gaan verwerken.

Van de Klok heeft de opdracht via een openbare aanbesteding gekregen. Binnen de engineer & bouw - opdracht wordt het bouwkundige deel van de installatie gerealiseerd. Ook heeft Van de Klok het tekenwerk voor alle beton-, metaal-, infra en bouwkundig-werk, terreinleidingen en de uitvoerings en V&G - coördinatie van het algehele werk voor zijn rekening genomen.

Nieuwe slibverwerking

De nieuwe slibverwerking bestaat onder meer uit een 22 meter hoge slibgistingstank, voorraadtanks, een roostergoedgebouw, een slibverwerkingsgebouw, een slibverwarmingsgebouw, een biogashouder, bedrijfswatergemaal, deelstroomgemaal, lavafilters, terreinproces en slibleidingen en motoren die dat biogas omzetten in stroom en warmte.

De nieuwe installatie is zo uitgevoerd dat er weinig kosten voor energie, bediening en onderhoud zullen zijn. Door de nuttige inzet van het bij de slibgisting vrijkomende gistingsgas zal het energieverbruik van de RWZI drastisch dalen.

Het slibwater wordt in eerste instantie ingedikt door band(pers)indikkers. Het ingedikte slib wordt in een ketel verwarmt tot 55 graden en vervolgens naar de slibgistingstank verpompt. In de slibgistingstank met een doorsnede van 24 meter wordt het slib vergist.

De gassen die bij het gistingsproces vrijkomen worden deels gebruik om het rioolslib op tempratuur te brengen, het overige gas wordt door middel van een WKK installatie omgezet tot elektriciteit. Deze elektriciteit wordt terug geleverd aan het stroomnet. In de slibgistingstank breekt het slib grotendeel af, de rest wordt afgelaten en per as afgevoerd voor eindverwerking. Het bovengenoemde proces is volledig geautomatiseerd en kan op afstand worden bediend.

De betonnen slibgistingstank is door middel van een klimkist gemaakt. De tank is aan de buitenzijde geïsoleerd en met aluminium damwandprofiel bekleed.

Directievoerder
Witteveen & Bos
Realisatie
KlokBouwOntwikkeling
Oplevering
Q3 2012