Daadkrachtig optreden in een gekantelde markt

KlokGroep heeft 2022 afgesloten met een omzet van ruim € 434 miljoen; een omzetstijging van maar liefst 46 procent ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst nam iets toe tot bijna 27 miljoen.

Jaarverslag KlokGroep 2022
Jaarcijfers KlokGroep 2022

Andere marktbenadering
door stagnerende woningverkoop

Het afgelopen jaar hielden wij ons goed staande in een onrustige markt. In de tweede helft van het jaar kantelde de markt en stagneerde de verkoop. Zo ondervindt de gehele bouwsector - en dus ook KlokGroep - de nadelige gevolgen van de sterk gestegen bouwkosten en hypotheekrente.

De behoefte aan betaalbare koopwoningen, middeldure en sociale huurwoningen is echter nog onverminderd groot, dus dit biedt ook kansen. KlokGroep is continu bezig om zich te wapenen tegen de teruggelopen verkoop én met een langetermijnvisie in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

“Mensen willen nog steeds graag een woning kopen, maar krijgen de financiering moeilijk rond”, vertelt Ton van de Klok, algemeen directeur van KlokGroep. “Om die reden is het belangrijk om de markt op een andere manier te benaderen. Niet alleen door goedkopere (huur)woningen aan te bieden, maar ook de koopmarkt te stimuleren door de inzet van financiële instrumenten zoals Koopstart. Intern is hiervoor een taskforce Verkoop in het leven geroepen. Enkele directieleden, verkoopmanagers, financiële- en marketingmedewerkers trekken hierbij gezamenlijk op om (kleinere) plannen voor de nieuwe markt te ontwikkelen en om de woningverkoop te stimuleren.”

Focus op duurzaamheid

Focus op duurzaamheid
en bestaand vastgoed

Vanaf 2025 moeten middelgrote en grote bedrijven gedetailleerd rapporteren over de duurzame ontwikkelingsdoelen die ze moeten bereiken. Vooruitlopend hierop gaat KlokGroep in 2023 verder op de ingeslagen, duurzame weg.

“Het is belangrijk dat duurzaamheid in de haarvaten van onze medewerkers komt te zitten”, benadrukt Ton van de Klok. “Op diverse fronten zijn we volop bezig met verduurzamingsopgaves voor woningcorporaties en vastgoedbeleggers. Daarbij gaat het zowel om renovatie als nieuwbouw.

De eerste fraaie resultaten van deze gezamenlijke inspanningen zijn zichtbaar. Voor een tiental partners zijn we volop aan de slag met de verduurzaming van hun woningcomplexen.”

Investeren in grondposities

“Op de lange termijn blijven we investeren in grondposities aan de rand van gemeentegrenzen en binnenstedelijke posities, zoals oude fabrieksterreinen en vrijkomende locaties van zorg- en onderwijsinstellingen. Het is onze kracht om juist in vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen, nieuwbouw en transformaties al van meerwaarde te zijn.”

Ton van de Klok
Ton van de Klok
Algemeen directeur KlokGroep

Toekomstperspectieven

De omzetstijging van afgelopen jaar was voor een deel toe te schrijven aan autonome groei, maar komt vooral door de overnames van Heilijgers (2021) en Adriaan van Erk (2022). De vermogenspositie van KlokGroep blijft sterk en is afgelopen jaar in absolute zin fors toegenomen. De overnames zijn gedeeltelijk met vreemd vermogen gefinancierd, waardoor de solvabiliteit daalde, maar met 35% nog steeds sterk te noemen is.

In 2023 stijgt de omzet nog tot boven de 500 miljoen. Dit komt doordat KlokGroep in 2023 de volledige omzet van Adriaan van Erk mee mag tellen bij de groepsomzet. Voor 2024 en 2025 verwachten we een licht dalende omzet.

Schets, Vrijstaande woning linkerzij-aanzicht

Jaarcijfers 2022

Ben je benieuwd naar alle cijfers en de verwachtingen van KlokGroep voor de toekomst? Bekijk dan het jaarverslag via onderstaande link.