Rioolwaterzuiverings installatie
Rioolwaterzuiverings installatie
Rioolwaterzuiverings installatie
Rioolwaterzuiverings installatie
Rioolwaterzuiverings installatie
Rioolwaterzuiverings installatie
Rioolwaterzuiverings installatie

Rioolwaterzuiverings installatie Biest-Houtakker, Hilvarenbeek

ReferentieOverige locatieCiviel

Door de opdrachtgever was voor dit project een vraagspecificatie opgesteld waarop de diverse bouwcombinaties zelf een ontwerp met aanbieding (Design en Construct) voor hebben gemaakt. Van de Klok heeft samengewerkt met Cofely Energy & Infra voor de aanbesteding van dit werk. Hierbij hebben we ook gebruik gemaakt van de expertise van Tauw.

Nieuwe waterlijn

Onze combinatie heeft ervoor gekozen om voor de zuivering een nieuwe waterlijn te ontwerpen, bestaande uit ontvangwerk, actiefslibtank en nabezinktank (allen met de daarbij behorende gemalen en verdeelwerken).

De uitbreidingen hebben we kunnen uitvoeren, zonder het bestaande zuiveringsproces te hinderen. In het ontwerp- /aanbestedingstraject hebben we wel de mogelijkheden onderzocht om de bestaande oxidatiesloot te hergebruiken. Echter in onze ogen waren hier te veel risico’s aan verbonden. De twee bestaande nabezinktanks zijn opgehoogd zodat de waterlijn van de zuivering geheel onder vrijverval uitgevoerd kan worden. Na de nabezinktanks is een ABW filter ontworpen. In september 2009 zijn we gestart met het voorbereiden van de diverse vergunningsaanvragen, die onderdeel van het werk waren. Hierbij is ook de enigineering van de diverse onderdelen gestart, waarbij civiele afmetingen afgestemd worden op de installaties en de betonconstructies worden getekend en berekend.

In mei 2010 zijn we gestart met het bouwrijp maken en het inrichten van de tijdelijke voorzieningen (sliblagune en bouwplaatsinrichting). Aansluitend zijn we gestart met de realisatie van een nabezinktank, actiefslibtank, ontvangwerk, retourslibgemaal, bandindikkergebouw en schakelruimte. Het betonwerk van de diverse onderdelen werd in het werk gestort. Een uitzondering hierop zijn de wanden van de actiefslibtank. Voor de wanden van de actiefslibtank hebben we gekozen voor een prefab wanden systeem i.c.m. enkele holle wanden.

In juli 2011 zijn de voorgenoemde onderdelen inclusief het bijbehorend leidingwerk in gebruik genomen. Na deze ingebruikname zijn de twee bestaande nabezinktanks gefaseerd opgehoogd en voorzien van nieuwe installaties. Daarbij is ook een nieuw retourslibgemaal gebouwd en de ABW filter. De werkzaamheden zijn januari 2013 afgerond waarna het terrein van de zuivering wordt ingericht.

Het project is naar tevredenheid van de klant verlopen, met name door de prettige professionele samenwerking.

Directievoerder
Royal Haskoning
Realisatie
Cofely Energy & Infra en Van de Klok
Oplevering
Q1 2013