Parkrestaurant Anafora
Parkrestaurant Anafora
Parkrestaurant Anafora
Parkrestaurant Anafora
Parkrestaurant Anafora

Parkrestaurant Anafora , Utrecht

ReferentieOverige locatieGebiedsontwikkeling

In 2018 realiseerden we een forse uitbreiding bij Parkrestaurant Anafora in Utrecht. In 2011 hadden we al het voorrecht om het theehuis te realiseren met West 8 urban design & landscape architecture. Een bruisende ontmoetingsplek voor de inwoners van Leidsche Rijn, in het Máximapark. Het bleek een idyllische stek aan het water die in een steeds groter groeiende behoefte voorzag om huwelijken, feestdagen, (zakelijke) bijeenkomsten en reünies te vieren. Stukje bij beetje veranderde het theehuis in parkrestaurant. En dus is de uitbreiding met ‘Alexandria’ een logische extra gang op het menu. Eén waarvoor Heilijgers weer graag aan tafel ging.

Het ontwikkelingstraject was destijds uniek. Samen met bewoners en gemeente werd het plan voor een Bosspeeltuin, een Amfitheater en Anafora ontwikkeld. Het stoelde op een iconisch ontwerp uit 1896 van architect Pierre Cuypers, bekend van onder meer het Rijksmuseum en Kasteel De Haar. De eigenaren doopten het ‘Anafora’, wat vrij vertaald ‘Samen Vieren’ betekent. Ook Hare Majesteit de Koningin – Maxima zelf – ervoer dat bij de officiële opening.

Alexandria
De locatie bewees zich afgelopen jaren als een plek om het leven te vieren, maar Anafora bleek te klein om verschillende ontvangsten te hosten. Het oppervlak van het restaurant op begane grond wordt daarom uitgebreid met een extra deel, Alexandria. Hier kunnen bijeenkomsten georganiseerd worden, terwijl het restaurant gewoon doordraait. In de kelder onder het nieuwe restaurant komt ook een zaal om trouwfeesten in de avond voort te zetten. Ook zijn hier extra keukenvoorzieningen zoals koelingen en werkplekken voor de mise en place. A+A worden zo een uniek podium voor kookworkshops, culturele evenementen en omvangrijkere hospitality.

Corridor
De aanbouw is met een corridor verbonden, maar wordt niet 1:1 aan Anafora vastgebouwd. Dit deels om de kracht van het oorspronkelijk ontwerp te behouden. Onder de volledige aanbouw werd een ruime kelder gemaakt die wordt gebruikt als horecaruimte. Het plan is in bouwteamverband uitgewerkt met Buro Storm, constructiebureau Buizer en BBN Adviseurs. Gestart is in februari 2018 en de oplevering was november 2018.

Watermanagement
Voor de bezoeker achter de bedoekte bouwhekken school een groot geheim: de drooglegging van een bouwput waaruit het nieuwe gebouw verrees. En die was bepaald geen sinecure. Om te beginnen moest er dicht tegen Anafora een damwandconstructie worden aangebracht. Vanwege de hoge grondwaterstand, de kwaliteit van het grondwater en het voorkomen van schade aan bebouwing in de omgeving, was een bronbemaling met een ontijzeringsinstallatie en retourbemaling noodzakelijk. Heilijgers heeft ook daarvoor de engineering en de benodigde vergunningen verzorgd. Het betekende veel hekken, machines en leidingen in de directe omgeving van het restaurant. Desondanks slaagt Heilijgers er bij elke trouwerij in op het moment suprême even de stilte te bewaren. ‘En wat is daarop uw antwoord?’

Lees de pdf: architectuurverbanden met architect Pierre Cuypers