Kruytgebouw Universiteit Utrecht
Kruytgebouw Universiteit Utrecht
Kruytgebouw Universiteit Utrecht
Kruytgebouw Universiteit Utrecht
Kruytgebouw Universiteit Utrecht
Kruytgebouw Universiteit Utrecht
Kruytgebouw Universiteit Utrecht

Kruytgebouw Universiteit , Utrecht

ReferentieBinnenstedelijkOnderwijsRenovatie

Heilijgers Bouw voert als hoofdaannemer in het H.R. Kruytgebouw van de Universiteit Utrecht brandveiligheidsvoorzieningen uit. Totaal gaat het om ongeveer 37.000 m² kantoren, laboratoria, onderwijsruimten, technische ruimten en openbare ruimten.

In het Kruytgebouw vindt onderwijs en (promotie)onderzoek plaats voor de Faculteit Biologie. Promotieonderzoek door zowel Nederlandse als buitenlandse wetenschappers in de breedte. Je vindt er onder meer afdelingen met Celbiologie, Microbiologie, Biochemistry en Moluculaire Plantenfysiologie.

Daarnaast is het Kruytgebouw de thuisbasis van UtrechtInc dat zich richt zich op schaalbare en innovatieve startups – vaak met een IT component. Er is specifiek aandacht voor:
> Klimaat: een gezonde leefomgeving, duurzaamheid, energie
> Gezondheid: gezonde mensen, medische technologie, innovaties in gezondheid
> Educatie: een gezonde geest, ed-tech, innovaties in onderwijs

Het project betreft in hoofdzaak het realiseren brandveiligheidsvoorzieningen en het verbeteren van de luchtbalans en verlichting. Daarbij wordt een enkele verdieping gerenoveerd of heringericht. De renovatie en herinrichting voor UtrechtInc is daar een voorbeeld van.

Heilijgers voert als hoofdaannemer de werkzaamheden integraal uit in opdracht van Universiteit Utrecht. De opdracht is voortgekomen uit een meervoudig onderhandse aanbesteding met 25% emvi. De werkzaamheden zijn in januari 2016 begonnen en nemen ongeveer 3 jaar in beslag.

Tijdens de werkzaamheden blijft het acht verdiepingen tellende gebouw volledig in gebruik. Elke verdieping bestaat uit vier vleugels rond een centrale kern met verkeersvoorzieningen. De aanpak gaat met enkele vleugels tegelijk, meestal verspreid over verschillende verdiepingen.

Eerst wordt het asbest gesaneerd en aansluitend wordt er met het werk voor de brandveiligheidsvoorzieningen begonnen. Alle werkzaamheden zijn vooraf besproken en afgestemd met de opdrachtgever, directievoerder en de gebruikers. Dagelijks vindt veel afstemming plaats met de gebruikers over de detailplanning en aanpak.

Wat wordt er zoal aangepakt? De brandscheidingen zijn hersteld en verbeterd. Er komen bijvoorbeeld nieuwe brandscheidende puien. Doorvoeren, sparingen en schachten zijn bewerkt en veilig gemaakt. Die zijn van labels voorzien en gedocumenteerd met foto’s in een logboek. Alle plafonds zijn voor de werkzaamheden verwijderd en deels na de werkzaamheden in oorspronkelijke staat terug gebracht. Ook op installatiegebied is er het nodige aangepast. Het ventilatiesysteem is voorzien van nieuwe brandwerende kleppen en inregelventielen en het geheel is opnieuw ingeregeld. Ook de brandmeldinstallatie is aangepast en is de detectie en indicatie verbeterd.

De Universiteit is zeer tevreden is over het verloop van het project en de rol die Heilijgers hierin vervuld.

Brandwerende voorzieningen
Heilijgers heeft veel ervaring met het inspecteren en aanbrengen van brandwerende voorzieningen. Opdrachtgevers komen uit uiteenlopende branches bijvoorbeeld onderwijs en onderzoek, de Penitentiaire Inrichtingen van het Ministerie van Justitie, gebouwen van Politie van het Openbaar Ministerie, maar ook bedrijfs- en fabriekscomplexen.