Grondafzet
Grondafzet
Grondafzet
Grondafzet
Grondafzet
Grondafzet

Grondafzet Stationsweg 1 – 3, Tiel

ReferentieBinnenstedelijkSanering

Bij de herontwikkeling is een damwandkuip aangebracht, dit voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. Er is een grote grondwater bemaling uitgevoerd. Voor een ontwikkelaar heeft Van de Klok Milieu de bodemsanering, partijkeuring, en de afzet van de vrijkomende herbruikbare grond geregeld.

Realisatie
Van de Klok Milieu