Aanvullend bodemonderzoek, Puiflijk

ReferentieUitleggebiedSanering

Voor een GWW aannemer, heeft Van de Klok Milieu aanvullend bodemonderzoek en BRL 1000 keuringen uitgevoerd. Een deel van de locatie bleek ernstig verontreinigd te zijn met teerhoudend asfalt. Vandaar dat Van de Klok Milieu als BRL 7000 bodemsaneerder, deze sanering heeft kunnen verzorgen. Herbruikbare grond is afgevoerd naar Deelensput.

Bekijk project
Realisatie
Van de Klok Milieu