Angela Jansen (ZZG), Niek Gerritsen (Van de Klok) en Jelle de Visser (ZZG) op de Vijverhof in transformatie
Angela Jansen, voorzitter raad van bestuur ZZG Zorggroep
Jelle de Visser, oud-voorzitter raad van bestuur ZZG Zorggroep
Niek Gerritsen, directeur Van de Klok
Gebouwen gestript (oktober 2022)
Transformatie De Vijverhof in volle gang (april 2023)
Transformatie De Vijverhof in volle gang (april 2023)
De Vijverhof bijna opgeleverd (september 2023)
De Vijverhof bijna opgeleverd (september 2023)

“Goed samenspel op basis van een gerechtvaardigd vertrouwen in elkaar”

In de bos- en lommerrijke omgeving tussen Nijmegen en Berg en Dal is de herontwikkeling van woonzorgcentrum De Vijverhof bijna gereed. Stap voor stap transformeerde deze zorglocatie in een woonomgeving met duurzame appartementen en koopwoningen in het groen. De Vijverhof is één van de projecten waarbij Van de Klok samenwerkt met ZZG zorggroep, de eigenaar van het woonzorgcentrum dat een herbestemming krijgt. In dit artikel kijkt Van de Klok-directeur Niek Gerritsen terug en vooruit op de samenwerking. Samen met Jelle de Visser, voormalig bestuurder van ZZG zorggroep en Angela Jansen, sinds september 2019 voorzitter raad van bestuur ZZG zorggroep.

Maatschappelijke betrokkenheid is één van de kernwaarden die Van de Klok en ZZG zorggroep gemeen hebben. De herontwikkeling van boerderij de Hagert in Leur tot woonzorgboerderij is in 2005 het eerste project waarbij beide organisaties de handen ineen slaan. In opdracht van de ZZG zorggroep was Van de Klok in de periode 2008 - 2012 ook verantwoordelijk voor de realisatie van het ZZG Herstelcentrum en woonvoorziening Eikenhorst op Park Dekkerswald in Groesbeek. Op dit landgoed waren oorspronkelijk een sanatorium voor Tbc-patiënten en het longcentrum van het Radboudumc gevestigd. “Bij dit project waren de specificaties niet tot in detail uitgeschreven”, herinnert Jelle de Visser zich nog goed. “Het was een gezamenlijke ontwikkelopdracht om zo kostenefficiënt mogelijk te bouwen en gedetailleerde een functionele indeling van de gebouwen te realiseren. Dat was hard nodig, want de bestaande gebouwen waren sterk verouderd. Ik denk dat we in deze opdracht goed geslaagd zijn en dat we hebben laten zien dat we elkaar goed aanvullen.”

Sociale gezicht

De intensievere samenwerking met Van de Klok is ontstaan toen de ZZG zorggroep zich voornam om van de grootschalige, oude verzorgingshuizen kleinschalige eenheden te maken in de wijken en dorpen. Voor Van de Klok was dit een ideaal moment om eigen grondposities in te zetten voor beschermd-woonprojecten en zo het sociale gezicht te laten zien. “De programma’s van eisen stonden in die tijd helder en stevig op papier”, mengt Niek Gerritsen zich in het gesprek. “Dat gaf ons de mogelijkheid om er snel en effectief mee aan de slag te gaan. Rond 2012 stelden we een lijst met posities en projecten samen – verspreid over de regio – die we gezamenlijk aangepakt hebben. Daarbij hebben we nooit op locatie verbouwd. We werkten volgens het treintje eerst bouwen, daarna bewoners verhuizen en tenslotte herontwikkelen op de leegstaande locatie.”

Nieuwbouwproject Parc Margriet

De herontwikkeling van het voormalige verpleeghuis Margriet – het eerste project waar Niek Gerritsen bij betrokken was – is een van de gezamenlijke projecten. ZZG zorggroep schreef een tender uit voor de metamorfose van het verpleeghuis in Nijmegen-Oost. Van de Klok kwam als winnaar uit de bus. Het was de uitdaging om de besloten tuin om te dopen tot een park met woningen en appartementen in de koop- en huursector, inclusief parkeerkelder en zorgappartementen voor dementerende ouderen. “Het verouderde verpleeghuis was niet meer te transformeren naar een gebouw passend bij de huidige tijd”, denkt Niek Gerritsen met gemengde gevoelens terug. “De monumentale gevel van het gebouw moest echter blijven staan. Tot onze verbazing ontdekten we later dat deze gevel helemaal niet monumentaal was. Met respect voor de omgeving hebben we er destijds voor gekozen om het gebouw alsnog te slopen en een nieuw gebouw te ontwerpen en te realiseren. De herontwikkeling van dit gebouw heeft ons heel wat kopzorgen opgeleverd.”

DNA

In de samenwerking zijn ZZG zorggroep en Van de Klok complementair aan elkaar. Beide organisaties zijn gespecialiseerd in disciplines die elkaar aanvullen. “Het innovatief ontwikkelen en bouwen is natuurlijk niet onze corebusiness”, geeft Jelle de Visser tekst en uitleg. “We hebben wel de visie en de terreinen om de ouderenzorg in te richten. Zo zie je dat je gezamenlijk verder komt.” Volgens Niek Gerritsen zit samenwerken in het DNA van de Nijmeegse bouworganisatie.

Met co-makers maken we duidelijke afspraken over de kwaliteit en de service die we willen leveren. Zo waarborgen we onze opdrachtgevers waar we voor staan.

"Natuurlijk hebben we ook wel onze perikelen gehad, maar wat voorop staat is dat we vertrouwen in elkaar uitspreken, elkaar begrijpen, afspraken nakomen en problemen oplossen als die zich voordoen.” 

Slimme rolverdeling

Jelle de Visser knikt instemmend. Uiteindelijk zorgt de samenwerking door de jaren heen voor scherpte. Een gerechtvaardigd vertrouwen in elkaar zorgt voor een goed samenspel. “Door een slimme rolverdeling, doen waar je goed in bent en lerend vermogen behalen we gezamenlijk de beste resultaten”, vult hij aan. “We kijken continu hoe we slimmer en effectiever kunnen werken. Het was wel lastig om continu aan onze Raad van Toezicht uit te leggen waarom we één-op-één met elkaar optrokken en niet de marktwerking haar gang lieten gaan.” Niek Gerritsen begrijpt deze spagaat. “In onze samenwerking hebben we natuurlijk ook regelmatig zelf locaties ingebracht. Het zou dan vreemd zijn als er voor een andere partner wordt gekozen. Tegelijkertijd zijn we altijd transparant in onze werkwijze en budgettering geweest. Het zou ook wel gek zijn om onze goede naam op het spel te zetten.”  

Frisse start

De herontwikkeling van woonzorgcentrum De Vijverhof in de bossen tussen Nijmegen en Berg en Dal kent een lange geschiedenis. Bij het project waren veel partijen betrokken. Zo moest het College Sanering Zorginstellingen haar fiat geven aan het project. En het hielp ook niet mee dat de erfgrens tussen beide gemeentes dwars over het terrein liep. Uiteindelijk won Van de Klok de verplicht uitgeschreven tender. Diverse plannen passeerden de revue: van volledig slopen tot de huidige aanpak: strippen tot kaal casco en daarna weer opbouwen en indelen. “Uiteindelijk hebben we gezamenlijk een frisse start gemaakt en gekeken naar de opbrengst en belangrijke thema’s als natuurbehoud, duurzaamheid en circulariteit”, vervolgt Niek Gerritsen. “De nieuwe strategie week behoorlijk af van het oorspronkelijke masterplan. Uiteindelijk hoefden we ook alleen met de gemeente Berg en Dal te overleggen, dat maakte het ook een stuk gemakkelijker.

Speerpunt

Volgens Angela Jansen – die inmiddels ook al enige tijd meedraait in de stuurgroep – zijn de sentimenten die er in het verleden speelden heel leerzaam. Ze vindt het lastig om de toekomst te voorspellen. Eén ding weet ze zeker: het is belangrijk om op dezelfde voet door te gaan en een vervolg te geven aan de succesvolle samenwerking. “De klik en de verbinding op bestuurlijk niveau zijn goed”, stelt ze tevreden vast. “Maar dat zegt niet alles over de chemie. Die moet op alle niveaus – zeker op de werkvloer – gedragen worden. Speerpunt in de samenwerking met Van de Klok is de huisvesting van ouderen. Hoe geven we daar met alle beperkingen vorm en inhoud aan? Dat is een behoorlijke uitdaging waar we samen voor staan.”

Verbinding maken

Angela Jansen benadrukt dat de gezondheidszorg heel erg op het individu gericht is. Ze vraagt zich af hoe er verbinding tot stand komt? “Het is belangrijk om te denken vanuit de mens en daar het gebouw op aan te passen”, licht ze toe. “Ik vind het prettig dat Niek Gerritsen zich als vastgoedprof in de zorgwereld verdiept en begrijpt wat voor vraagstukken er spelen.” Hij is het helemaal met haar eens. “Onze maatschappelijke betrokkenheid en opgebouwde expertise zorgen ervoor dat we bij herontwikkelingsprojecten het verschil maken. Kijk maar eens rond in de verouderde zorggebouwen die een herbestemming hebben gekregen. Dan zie je in één oogopslag het verschil. De Vijverhof is daarvan ook een sprekend voorbeeld.”

WoonZorgboerderij De Hagert, Leur

Woon-zorgboerderij De Hagert
Leur

ZZG Herstelcentrum, Groesbeek

ZZG Herstelcentrum
Groesbeek

ZZG Herstelcentrum, Groesbeek

ZZG Herstelcentrum
Groesbeek

Residentie Juliana (Parc Margriet), Nijmegen

Residentie Juliana (Parc Margriet)
Nijmegen

Residentie Juliana (Parc Margriet), Nijmegen

Residentie Juliana (Parc Margriet)
Nijmegen

De Vijverhof Berg en Dal

De Vijverhof (artist impression)
Berg en Dal

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal