'In control' in een
turbulente markt

Spraken we in 2020 al van een turbulente markt, in 2021 was de storm nog niet geluwd. Binnen die markt pakten we door en zochten we naar mogelijkheden om de bouwproductie te verhogen, kosten te beperken en duurzaamheid hoger op de agenda te krijgen.

Jaarverslag KlokGroep
Jaarcijfers KlokGroep 2021

Vertraging door
verschil in belangen

We willen nog krachtiger opereren, waar mogelijk samen met gemeenten en andere partijen. Dat is niet eenvoudig met de huidige schaarste in materialen en vakmensen en stijgende bouwkosten. En binnen het huidige politieke klimaat is het heel moeilijk om de versnellingsopgave en verduurzaming, waarvoor we nu eenmaal staan in onze branche, ingevuld te krijgen.

Verschillende belangen bij provincies en gemeenten en soms ook tussen gemeenten onderling maken het er niet makkelijker op. De landelijke overheid mag wat ons betreft nog veel meer de regie pakken en sturend optreden. Wij willen juist benadrukken dat we allemaal dezelfde doelen nastreven en we zouden graag zien dat dit vanuit de politiek gemakkelijker gemaakt wordt, in plaats van ingewikkelder.

Havenkade Nijmegen

Onderscheidend
in de markt

Zelf doen wij al veel om een bijdrage te leveren aan het versneld toevoegen van woningen. Binnen een turbulente markt blijven wij ons onderscheiden met concepten die we steeds verder doorontwikkelen.

Ook de buitenlandse vestigingen van Novaform, in Duitsland en Polen, timmeren aan de weg. De teams in beide landen zijn afgelopen jaar uitgegroeid tot een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van Novaform, en daarmee van KlokGroep.

Hoewel de opdrachtenportefeuilles van Van de Klok, Novaform, Heilijgers en Adriaan van Erk voor 2022 goed gevuld zijn, houden we rekening met externe ontwikkelingen die invloed hebben op de resultaten. Heilijgers telt (in tegenstelling tot afgelopen jaar) in 2022 volledig mee in de cijfers. Hierdoor zal de omzet van de groep onder normale omstandigheden groeien richting €400 miljoen.

KlokGroep: 20.000 woningen in de komende 10 jaar

“We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in het verwerven van grondposities in Nederland: de voorraad is goed voor de ontwikkeling en realisatie van ongeveer 20.000 woningen en appartementen in de komende 10 jaar."

Ton van de Klok
Ton van de Klok
Algemeen directeur KlokGroep