Nieuwbouw productiebedrijf, Harderwijk

ReferentieOverige locatieCiviel

Bij de drinkwaterwinning in Harderwijk is een nieuw waterproductiebedrijf (WPB) gerealiseerd voor Vitens. Deze WPB heeft als doel:

  • Het verlagen van de mangaanlast in het distributienet door de bouw van een zuiveringsinstallatie;
  • Het omlaag halen van de schakelfrequentie van de ruwpompen door de bouw van een tweetal reservoirs, waardoor het aantrekken van mangaan in de ruwputten vermindert;
  • Het verhogen van de uitgaande druk middels een reinpompinstallatie in combinatie met een waterslagvoorziening maakt dat de functie van de watertoren kan vervallen;
  • Het opvangen van de productie capaciteit van locatie Speuld.
  • Het werk wordt uitgevoerd met in het werk gestort beton. Een groot gedeelte van het gebouw ligt onder maaiveld. De gevel krijgt een afwerking van Corten staal.
Bekijk project
Architect
Rooding Architecten
Directeur
Vitens
Realisatie
Van de Klok
Oplevering
Q2 2015