Asbestsanering Dorpstraat, Hazerswoude-Dorp

ReferentieUitleggebiedSanering

In dit veengebied zijn woningen met een aanlegsteiger voor een bootje gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft Van de Klok Milieu de asbesthoudende grond gesaneerd en zand laten aanvoeren, om later de ondergrondse infrastructuur te ondersteunen.

Bekijk project
Realisatie
Van de Klok Milieu