Nieuwsoverzicht

Impact Corona-pandemie op onze bouwplaatsen

30 juli 2020

Corona houdt iedereen nog steeds in de greep. Zolang er geen vaccin is moeten we ons zoveel mogelijk tegen het rondzwevende virus weren en zorgen dat het ons en onze medemens niet besmet. Op onze kantoren en bouwplaatsen houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. De poster die op kantoren en bouwplaatsen hangt met opgestelde richtlijnen blijven wij volgen. Wij vragen dit ook aan onze co-makers en samenwerkende partners.

Laten we SAMEN zorgen dat het virus zoveel als mogelijk uit onze buurt blijft en zo min mogelijk kans krijg om toe te slaan. Neem hierin je eigen verantwoordelijkheid. We gaan ervan uit dat ook onze samenwerkende partners handelen zoals wij doen en we op deze wijze samen door kunnen werken. Signaleren wij dat mensen op onze bouwplaatsen zich hier niet aan conformeren, dan moeten we helaas maatregelen nemen.

UPDATE 24 AUGUSTUS 2020

Net zoals collega’s, zullen bezoekers en externe werknemers (werkzaam bij co-makers of ZZP-ers) de richtlijnen na het bezoeken van risicogebieden opvolgen.
Dit betekent dat indien je in een 'Oranje' of 'Rood' gebied op vakantie bent geweest, je jezelf houdt aan de richtlijn en de quarantaine-termijn in acht neemt.

Vanzelfsprekend volgen wij de richtlijnen van het RIVM en werken we volgens het protocol 'Samen veilig doorwerken' van de Rijksoverheid. Ook van onze bouwpartners verlangen wij dat zij zich aan deze richtlijnen en het protocol houden en daarbij de instructies opvolgen die op de bouwplaats door ons worden opgelegd. Alle bezoekers krijgen bij binnenkomst een leaflet uitgereikt met instructies of er hangt een poster bij de ingang. Dat betekent ook dat wij mensen van de bouwplaats zullen weren als de instructies niet worden opgevolgd.

Alleen co-makers en partners zonder corona of ziektesymptomen (kuchen, hoesten en/of verkouden zijn) mogen onze bouwplaats betreden. Ook mag niemand in zijn of haar huishouden corona of koorts hebben (38 graden of hoger), want dan moet je thuisblijven.
Eigen verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk, maar ook leidinggevenden hebben een rol bij de handhaving en informatievoorziening. Indien wij constateren dat medewerkers van ons of onze bouwpartners griepverschijnselen hebben, dan zullen wij hen van de bouwplaats sturen.

De gezondheid van iedereen op de bouwplaats staat voorop.

Verder verzoeken we bouwpartners om ons op de hoogte te houden van eventuele gewijzigde omstandigheden, zodat we nauwlettend kunnen volgen welke situatie er van dag tot dag geldt op de bouwplaats met betrekking tot werkzaamheden en het nakomen van de planning.

Algemene regels

Wij doen er alles aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en tegelijkertijd de impact op onze projecten zo laag mogelijk te houden, daarom hebben we een aantal algemene regels doorgevoerd op onze bouwplaatsen:

Hygiëne

 • Was je handen regelmatig met zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Vermijd het geven van handen
 • Vermijd omhelzingen
 • Vermijd sociale contacten
 • Hou minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Onze kantoren en bouwplaatsen worden extra vaak schoongemaakt
 • Op sommige bouwplaatsen is extra wasgelegenheid gemaakt.

Arbeidsomstandigheden

 • Vermijd bijeenkomsten, in- of extern, maak zo veel mogelijk gebruik van skype, videoconference of je telefoon
 • Loop niet binnen bij de realisatiemanager als je een vraag hebt, maar bel hem
 • Ventileer ruimtes waar je verblijft goed
 • Schaft op verschillende tijden, buiten de schaftkeet en zo min mogelijk samen. Er mogen sowieso niet meer dan 4 mensen tegelijkertijd in de schaftkeet aanwezig zijn
 • Werk zo veel mogelijk gespreid op de bouwplaats
 • Reis niet tussen de onderlinge kantoren / bouwplaatsen
 • Officiële handelingen en koperskijkdagen worden geannuleerd
 • Staat er een oplevering gepland? Deze gaan vooralsnog door, neem hierbij de hygiëne in acht
 • Geef gehoor aan de oproep van het kabinet en doe aan sociale onthouding.

Hou de website van het RIVM in de gaten voor verdere informatie. Daarnaast vraagt iedere bouwplaats om maatwerk. Deze maatregelen treffen wij in overleg met onze opdrachtgevers. Vanzelfsprekend volgen wij ook de richtlijnen van onze opdrachtgevers. Voor Corona-gerelateerde vragen voor de bouw en installatietechniek is er nu ook een helpdesk online.


Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal