Nieuwbouw productiebedrijf (1)
Nieuwbouw productiebedrijf (2)
Nieuwbouw productiebedrijf (3)
3125_0001 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0007 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0011 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0016 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0024 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0017 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0032 Vitens - Harderwijk.jpg
Alle projecten

Nieuwbouw productiebedrijf, Harderwijk

Initiëren Civiel

Waterproductiebedrijf Harderwijk

Bij de drinkwaterwinning in Harderwijk is een nieuw waterproductiebedrijf (WPB) gerealiseerd voor Vitens. Deze WPB heeft als doel:

  • Het verlagen van de mangaanlast in het distributienet door de bouw van een zuiveringsinstallatie;
  • Het omlaag halen van de schakelfrequentie van de ruwpompen door de bouw van een tweetal reservoirs, waardoor het aantrekken van mangaan in de ruwputten vermindert;
  • Het verhogen van de uitgaande druk middels een reinpompinstallatie in combinatie met een waterslagvoorziening maakt dat de functie van de watertoren kan vervallen;
  • Het opvangen van de productie capaciteit van locatie Speuld.
  • Het werk wordt uitgevoerd met in het werk gestort beton. Een groot gedeelte van het gebouw ligt onder maaiveld. De gevel krijgt een afwerking van Corten staal.
Opdrachtgever
Vitens
Architect
Rooding Architecten
Directievoerder
Vitens
Realisatie
KlokGroep