Leeuwenstein (1)
Leeuwenstein (2)
Leeuwenstein (3)
Leeuwenstein (4)
Alle projecten

Leeuwenstein, Nijmegen

Realiseren Onderhouden Renovatie Transformatie Appartementen

150 studenteneenheden

Verbouw woonzorgcomplex naar studenteneenheden

Woonzorgcomplex Sonnehaert is eigendom van Zorggroep Zuid Gelderland. SSHN is tot een huurovereenkomst gekomen met ZZG voor een langere periode, waarbij het pand eigendom blijft van ZZG. KlokGroep divisie Totaalonderhoud kreeg opdracht van SSHN om, in nevenaanneming, de bouwkundige werkzaamheden uit te voeren.

Opdrachtgever
SSHN
Architect
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
Directievoerder
SSHN
Realisatie
KlokGroep Totaalonderhoud