ISO 9001

Om een constante kwaliteit te kunnen garanderen van onze bouwproductie zijn onze divisie Bouw & Ontwikkeling, divisie Wonen en divisie Totaalonderhoud gecertificeerd conform de NEN norm ISO-9001.

Hiermee borgen wij dat onze bedrijfsprocessen volgens vastgestelde en gecontroleerde procedures verlopen. De certificering staat op naam van KlokGroep, de houdstermaatschappij van KlokGroep Bouw & Ontwikkeling, -Wonen en -Totaalonderhoud. Onze bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in ons KAM-systeem, dat middels interne en externe audits wordt gecontroleerd. 

Bekijk het ISO 9001 certificaat >>

Kiwa ISO 9001 logo NL.jpg

ISO 14001

Onze milieuaspecten vallen onder het milieucertificaat ISO 14001 van KlokGroep. Met dit milieumanagementsysteem kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsactiviteiten worden beheerst en waar mogelijk ook worden verkleind. KlokGroep gaat hier heel bewust mee om. Denk bijvoorbeeld aan het (lease)wagenpark: er worden alleen nog auto’s toegelaten met een lage CO2-uitstoot.

Maar ook bijvoorbeeld het milieuaspect ‘geluid’ neemt KlokGroep erg serieus. Ieder projectteam neemt maatregelen om de invloed van het bouwterrein op de omgeving zo gering mogelijk te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over de routes voor de vrachtwagens die materialen af- en aanvoeren of wordt er een bewuste keuze gemaakt of de palen in de grond worden geboord of geheid.

Bekijk ons ISO 14001 certificaat >> 

Kiwa ISO 14001 logo NL.jpg

VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Deze checklist is verankerd in ons KAM-systeem. VCA borgt dat wij verantwoord omgaan met alle veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten. Dit is geborgd met behulp van ons VCA certificaat.

Bekijk ons VCA-certificaat >>

Kiwa VCA logo NL.jpg
gpr-gebouw-expert-43.jpg

GPR Gebouw Expert 4.3

KlokGroep is gekwalificeerd GPR Gebouw Expert 4.3. Zowel onze divisie Bouw & Ontwikkeling en Wonen hebben momenteel een GPR Gebouw Expert 4.3 binnen hun gelederen.

Hiermee kunnen wij vastgoedontwikkelaars, -eigenaren, -beleggers en -beheerders, zowel fiscaal als bouwtechnisch, adviseren bij hun projecten. GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw in nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie. GPR Gebouw kan ingezet worden bij iedere fase in het bouwproces, vanaf ontwerp tot en met realisatie. Via rapportcijfers is in een oogopslag te zien hoe een gebouw, project of plan presteert op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 

FSC PEFC logo combi.jpg

FSC en PEFC

De Forest Stewardship Council®(FSC) en de Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes®(PEFC) zijn internationale organisaties die verantwoord bosbeheer stimuleren. FSC® en PEFC® stellen wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. KlokGroep onderschrijft het belang van het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen.

KlokGroep is sinds november 2009 FSC® gecertificeerd onder certificaatnummer CU-COC-830193. 

KlokGroep is sinds januari 2021 PEFC® gecertificeerd onder certificaatnummer CU-PEFC-830193. 

De certificering is uitgevoerd door Control Union Certifications. Jaarlijks wordt gecontroleerd of wij aan de eisen blijven voldoen. Om te voldoen aan de vereisten van het certificaat is een FSC®-PEFC® procedure die is geïntegreerd in ons KAM-systeem.

Beeldmerk Deelnemer MVO-Register.png

MVO-register

Als een van de eerste MVO-register (voorheen FIRA) deelnemers heeft KlokGroep Totaalonderhoud in oktober 2013 de status Extended (voorheen zilver) bereikt. Een belangrijke stap in ons MVO-beleid. Met behulp het MVO-register worden duurzaamheidsprestaties inzichtelijk voor (toekomstige) opdrachtgevers.

Het MVO-register is de virtuele marktplaats voor duurzaamheid. Dat biedt ons de mogelijkheid onze duurzaamheidsstrategie te formuleren en onze toekomstplannen te presenteren. MVO-register toetst al onze duurzaamheidsprestaties en dat maakt ons een betrouwbare en duurzame partner voor onze (toekomstige) opdrachtgevers. Bekijk daarom het Assurance statement.

Bekijk de MVO-register-website >>

Bekijk ons MVO rapport.