SPOM en KlokGroep S&B ondertekening contract-01-2016.jpg

Lia van Meegen en Ton van de Klok

Alle verhalen

Stichting SPOM en KlokGroep ondertekenen overeenkomst voor beheer & onderhoud

13 december 2016
Onderhouden Beheren Utiliteit
Op woensdag 13 januari 2016 ondertekenden Lia van Meegen namens Stichting SPOM en Ton van de Klok namens KlokGroep Service & Beheer een overeenkomst voor het beheer en onderhoud van 13 schoollocaties en een kantoorlocatie. Het betreft een overeenkomst met een looptijd van 15 jaar. Stichting SPOM verzorgt primair onderwijs in de gemeenten West Maas en Waal en Druten op 15 basisscholen.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst ontzorgt KlokGroep Service & Beheer de stichting in het planmatig en dagelijks onderhoud van de verschillende locaties in Maas & Waal. Ook worden de onderhoudskosten van de locaties voor meerdere jaren inzichtelijk gemaakt en is KlokGroep Service & Beheer 24 uur per dag het aanspreekpunt voor calamiteiten en het technische beheer.

Mark Thijsen, bedrijfsleider KlokService&Beheer, is trots op de samenwerking. “Dat Stichting SPOM ons het vertrouwen geeft om het volledige beheer en onderhoud van alle locaties uit te voeren, is een enorme blijk van waardering. Wij hebben zin om aan de slag te gaan!”.

Duurzaamheid
Voor zowel Stichting SPOM als KlokGroep Service & Beheer is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst. Om de toekomstbestendigheid van de locaties te garanderen en tevens de onderhouds- en energiekosten te verlagen, is een werkgroep met regionale partners geformeerd. Op deze manier kan vanuit verschillende expertises de verduurzaming van het vastgoed worden gecoördineerd.

Regionale partners
De onderhoudswerkzaamheden worden door KlokGroep Service & Beheer – daar waar mogelijk - uitgevoerd in samenwerking met regionale partners, waar Stichting SPOM in het verleden al mee heeft samengewerkt. Tevens zal met deze partners intensief worden samengewerkt om het onderhoud en beheer aan de locaties te optimaliseren.