CORONA-UPDATE-2.jpg
Alle verhalen

Impact Corona-pandemie op onze bouwplaatsen

30 maart 2020
Samenwerken
Vanuit de overheid zijn vanwege het Coronavirus maatregelen getroffen die dusdanig ingrijpend zijn dat wij maandag 16 maart jl. een brief hebben verstuurd naar onze co-makers en andere partners die actief zijn op onze bouwplaatsen. Daarna zijn er regelmatig updates geweest die hieronder verwerkt zijn.

UPDATE 30 MAART 2020

Vanzelfsprekend volgen wij de richtlijnen van het RIVM en werken we volgens het protocol 'Samen veilig doorwerken' van de Rijksoverheid. Ook van onze bouwpartners verlangen wij dat zij zich aan deze richtlijnen en het protocol houden en daarbij de instructies opvolgen die op de bouwplaats door ons worden opgelegd. Alle bezoekers krijgen bij binnenkomst een leaflet uitgereikt met instructies of er hangt een poster bij de ingang. Dat betekent ook dat wij mensen van de bouwplaats zullen weren als de instructies niet worden opgevolgd. 

Alleen co-makers en partners zonder ziektesymptomen (kuchen, hoesten en/of verkouden zijn) mogen onze bouwplaats betreden. Ook mag niemand in zijn of haar huishouden koorts hebben (38 graden of hoger), want dan moet je thuisblijven.
Eigen verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk, maar ook leidinggevenden hebben een rol bij de handhaving en informatievoorziening. Indien wij constateren dat medewerkers van ons of onze bouwpartners griepverschijnselen hebben, dan zullen wij hen van de bouwplaats sturen.

De gezondheid van iedereen op de bouwplaats staat voorop.

Verder verzoeken we bouwpartners om ons op de hoogte te houden van eventuele gewijzigde omstandigheden, zodat we nauwlettend kunnen volgen welke situatie er van dag tot dag geldt op de bouwplaats met betrekking tot werkzaamheden en het nakomen van de planning.

Is een bouwplaats een samenkomst?

Maandag 23 maart heeft het kabinet verscherpte maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Dit betekent onder meer dat alle bijeenkomsten, evenementen en samenkomsten verboden worden tot 1 juni 2020. Navraag leert dat onder bijeenkomsten en samenkomsten NIET de bouwplaats valt. De maatregel geldt kortom niet voor het werken op de bouwplaats. Uiteraard moet wel de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand nageleefd worden, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.

Algemene regels

Wij doen er alles aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en tegelijkertijd de impact op onze projecten zo laag mogelijk te houden, daarom hebben we een aantal algemene regels doorgevoerd op onze bouwplaatsen:

Hygiëne

 • Was je handen regelmatig met zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Vermijd het geven van handen
 • Vermijd omhelzingen
 • Vermijd sociale contacten
 • Hou minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Onze kantoren en bouwplaatsen worden extra vaak schoongemaakt
 • Op sommige bouwplaatsen is extra wasgelegenheid gemaakt.

Arbeidsomstandigheden

 • Vermijd bijeenkomsten, in- of extern, maak zo veel mogelijk gebruik van skype, videoconference of je telefoon
 • Loop niet binnen bij de realisatiemanager als je een vraag hebt, maar bel hem
 • Ventileer ruimtes waar je verblijft goed
 • Schaft op verschillende tijden, buiten de schaftkeet en zo min mogelijk samen. Er mogen sowieso niet meer dan 4 mensen tegelijkertijd in de schaftkeet aanwezig zijn
 • Werk zo veel mogelijk gespreid op de bouwplaats
 • Reis niet tussen de onderlinge kantoren / bouwplaatsen
 • Officiële handelingen en koperskijkdagen worden geannuleerd
 • Staat er een oplevering gepland? Deze gaan vooralsnog door, neem hierbij de hygiëne in acht
 • Geef gehoor aan de oproep van het kabinet en doe aan sociale onthouding.

Hou de website van het RIVM in de gaten voor verdere informatie. Daarnaast vraagt iedere bouwplaats om maatwerk. Deze maatregelen treffen wij in overleg met onze opdrachtgevers. Vanzelfsprekend volgen wij ook de richtlijnen van onze opdrachtgevers. Voor Corona-gerelateerde vragen voor de bouw en installatietechniek is er nu ook een helpdesk online.


Meer weten over alle maatregelen?

Stuur een e-mail of bel me. Ik vertel je graag meer.

Thijs Pleijhuis Manager Co-makership

Neem contact op met mij

Vul het formulier in en ik zal zo spoedig mogelijk contact opnemen.

privacy beleid