9860-kloksignaal-zevenaar-©hansbarten2022-LR.jpg
9898-kloksignaal-zevenaar-©hansbarten2022-LR.jpg

Huib van Santen (Baston Wonen) bekijkt samen met Stefan van Duijnhoven (KlokGroep) de gevels.

9796-kloksignaal-zevenaar-©hansbarten2022-LR.jpg
9802-kloksignaal-zevenaar-©hansbarten2022-LR.jpg
9835-kloksignaal-zevenaar-©hansbarten2022-LR.jpg

Huib van Santen, manager Vastgoed bij Baston Wonen

9944-kloksignaal-zevenaar-©hansbarten2022-LR.jpg

Huib van Santen (Baston Wonen), Stefan van Duijnhoven (KlokGroep) en realisatiemanager Peter Heemskerk (KlokGroep)

Alle verhalen

9 woningen realiseren in slechts 66 werkdagen: het kan!

30 mei 2022
Ontwikkelen BaseHome Realiseren
In Zevenaar groeit een nieuwe woonwijk: Groot Holthuizen. Kortgeleden hebben we daar, in deelproject De Stede, 9 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Misschien is dat aantal niet heel bijzonder te noemen, de snelheid waarmee deze woningen gebouwd zijn is dat wel: alle 9 woningen zijn binnen slechts 66 werkbare dagen nadat de eerste schop de grond in ging opgeleverd. Ongekend snel dus, en zeer welkom in een tijd van krapte op de woningmarkt. Die snelheid is kenmerkend voor het hele ontwikkelingstraject. Vanzelfsprekend verloren we daarbij de kwaliteit nooit uit het oog.

Het was mei 2021 toen KlokGroep de stukken instuurde voor deelname aan een tender van woningcorporatie Baston Wonen. De woningcorporatie zocht een partner met wie ze samen kon zorgen voor meer sociale woningbouw in de gemeente Zevenaar. Met het eerste deelproject De Stede zette Baston Wonen in op: prettig wonen, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. In juni kreeg KlokGroep het project gegund, op basis van een turnkey-overeenkomst. Nog geen jaar later, in mei 2022, zijn de woningen al opgeleverd.

Elkaar kunnen vinden

De tender was ingegeven door de wens van Baston Wonen om te komen tot een hoger tempo van ontwikkelen. “Zelf hadden we voor dit project geen ontwikkelcapaciteit, maar vanuit de gemeente lag er wel de opdracht om in 2021 te starten met de bouw”, legt Huib van Santen, manager Vastgoed bij Baston Wonen, uit. “Met het traditionele proces van ontwikkelen en aanbesteden zouden we dat niet redden, maar ik heb de ervaring dat je met goede samenwerking tot mooie resultaten kunt komen. Daarbij gaat het niet alleen om afspraken over zaken als duurzaamheid en prijsvorming; uiteindelijk kom je daar altijd wel uit. Het succes schuilt erin dat mensen elkaar kunnen vinden en dat heeft te maken met cultuur. Met de manier waarop je met elkaar aan tafel zit.”

Gedeelde visie op samenwerking

Je opdrachtgeverschap serieus nemen, daar begint het volgens Huib mee. “Wederkerig samenwerken”, zo noemt hij dat. “Als je transparantie vraagt, moet je transparantie geven.” Stefan van Duijnhoven, directeur KlokGroep Wonen, herkent dit: “Open, transparant en zeggen waar het op staat: zo willen wij graag met opdrachtgevers werken.” Het plan van KlokGroep sprong er volgens Huib dan ook deels uit vanwege de visie van KlokGroep op de samenwerking. “Met respect voor elkaar, maar wel scherp”, zo vat Huib die visie samen. Daarnaast was de garantie die KlokGroep kon geven op de planning van doorslaggevend belang. Want, zo zegt Stefan: “Natuurlijk moet ook de rest kloppen: het product, de prijs en de planning.” Een behoorlijke prestatie, want het verkrijgen van een omgevingsvergunning kost toch altijd nog wat tijd, materiaalprijzen stijgen, veel bouwende partijen kennen capaciteitsproblemen. Én na gunning van het project stond de bouwvak al voor de deur.

Veel van de prefab elementen hebben we al eens afzonderlijk toegepast, maar niet eerder hebben we alles gecombineerd in één woningbouwproject

Voor de 9 woningen kozen Baston Wonen en KlokGroep voor het concept BaseHome Gevelklaar, in een blok van 4 en een blok van 5 woningen. Ruime huurwoningen die verhuurbaar zijn voor een redelijk lage huurprijs, passend bij de behoeften van Baston Wonen en haar doelgroep. KlokGroep heeft de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan met het eigen woonconcept BaseHome en dit project bood een ultieme kans om op kleine schaal optimalisaties door te voeren. Stefan: “Veel van de prefab elementen hebben we al eens afzonderlijk toegepast, maar niet eerder hebben we alles gecombineerd in één woningbouwproject. De prefab gevels, binnenwanden, de integraalvloer, de trapmodule, noem maar op. Daarin zit de winst in bouwtijd.” Door het combineren van alle technieken, producten en kennis van comakers, is het concept BaseHome bovendien kwalitatief nog sterker geworden.  “Toch valt of staat alles bij het proces dat eraan voorafgaat”, benadrukt Stefan. “Daarom werken wij met onze comakers met jaarplanningen en denken zij in een ontwikkeling als deze altijd met ons mee.” Een voorbeeld: in slechts 2 dagen tijd zijn alle 9 woningen voorzien van funderingsbalken, installaties en een compleet afgestorte begane-grondvloer. Dit duurt normaal gesproken een aantal weken, maar hier hebben we samen met de comakers gezocht naar optimalisaties en manieren om stilstand te voorkomen. Dat heeft geresulteerd in een gedetailleerde planning. Iedere afzonderlijke partij leverde daaraan een eigen bijdrage, bijvoorbeeld door een kraan te laten staan voor gebruik door een volgende partij en elkaar te helpen bij de werkzaamheden.

Met respect voor mens en milieu

Baston Wonen heeft samen met KlokGroep de buurt meegenomen in de ontwikkeling. Voor informatie of vragen over de ontwikkelingen konden belangstellenden zich aanmelden voor de BouwApp. “Zo hebben we de buurt bijvoorbeeld geïnformeerd over ons besluit om te gaan werken met boorpalen om scheurvorming te voorkomen”, vertelt Huib. “We vinden het belangrijk om duidelijk te maken waarom we zo’n besluit nemen en welke voordelen het oplevert, dat voorkomt tegelijk weerstand.” Ook op de bouwplaats was het respect voor de omgeving – én voor het milieu – terug te zien: overlast is tot een minimum beperkt, de bouwplaats zag er super strak geordend uit, er was nauwelijks afval. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn. De indeling van de gevels, het metselwerkverband en de kleurmelanges zijn gekozen in overleg met Baston Wonen en de gemeente, passend bij het stedenbouwkundig plan van Groot Holthuizen. Ten behoeve van circulariteit heeft KlokGroep een materialenpaspoort en een losmaakbaarheidsberekening gemaakt voor Baston Wonen. Zo kunnen de materialen opnieuw gebruikt worden als de woningen het einde van hun levensduur bereikt hebben. De Woningen zijn BENG opgeleverd en het hemelwater van de woningen wordt bovengronds aan de voorzijde van de woningen afgevoerd, in het kader van klimaatadaptatie.

Wederzijdse ambities versterken

De realisatie van deze woningen aan De Stede was een pilot met een doorkijk naar de toekomst. Baston Wonen staat voor de opgave om tot 2031 bijna 200 woningen toe te voegen aan haar woningportefeuille. Omdat er ook woningen gesloopt of verkocht worden, moeten er de komende jaren dus meer dan 200 woningen bijgebouwd worden. Met de 9 woningen in De Stede hebben KlokGroep en Baston Wonen laten zien dat het mogelijk is om tempo te maken. De lessen uit dit project gaat KlokGroep implementeren in haar concepten om zo versneld tot meer en verschillende typen nieuwe woningen te komen. Beide partijen hebben er het volste vertrouwen in dat ze ook in deelgebied 2 van De Holtkamp kunnen komen tot een succesvol vervolg van deze samenwerking. “Intussen blijven we van elkaar leren, kijken we naar wat beter kan en hoe de wederzijdse ambities elkaar kunnen versterken”, besluit Huib.

 

Bekijk ook de video van de realisatie.


Fotografie: Hans Barten
Video: The Timewriters