Preventief onderhoud
Om te zorgen dat vastgoed voor langere tijd waardevast blijft, is het uitvoeren van preventief onderhoud noodzakelijk. Onze divisie Service & Beheer voert periodieke inspecties uit, waarbij de resultaten worden vastgelegd in een rapportage met bijbehorend advies. Ook kan er een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) geleverd worden om de te verwachten kosten duidelijk in beeld te brengen. Na goedkeuring van de offerte zal in overleg met de gebruiker van het vastgoed afgestemd worden wanneer bepaalde werkzaamheden verricht worden.

KSB-lood-vervangen-KG.jpg
KSB-Slot-vervangen-KG.jpg

Correctief onderhoud / klachten onderhoud
Dagelijks worden er meldingen gedaan van storingen waarbij de onze vakkennis ingeroepen wordt om noodzakelijke reparaties uit te voeren. Hierbij is het van groot belang dat onze onderhoudsvaklieden zo geruisloos mogelijk de melding afwikkelen, zodat overlast voor de gebruikers minimaal is. Deze werkzaamheden worden veelal tijdens kantooruren uitgevoerd of op een nader overeen te komen tijdstip.

24-uurservice dienst
KlokGroep beschikt over een 24-uurservice, waarop dag en nacht, 365 dagen per jaar een beroep gedaan kan worden.
 
Mutatie onderhoud
Bij het wisselen van gebruiker of huurder kunnen wij een gebouw weer terug brengen in de oorspronkelijke staat, voordat de opdrachtgever het wederom voor verhuur in de markt wil zetten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een 'referentiekwaliteitsplan' of een specifieke opname.
 
Regiewerkzaamheden
Het verrichten van kleine werkzaamheden wordt vaak op regiebasis uitgevoerd. Hiervoor kan een standaard tarieftabel opgesteld worden, zodat er geen verrassingen achteraf voor de opdrachtgever ontstaan. Bij langdurige werkzaamheden wordt periodiek met de opdrachtgever overlegd de voortgang en strategie te bewaken.

Planmatig onderhoud van woningen
De meeste renovatiewerkzaamheden doen zich voor in de woningbouw. Veelal worden deze werkzaamheden uitgevoerd in bewoonde of verhuurde staat. We hebben ons ten doel gesteld om de overlast voor gebruikers zo beperkt mogelijk te houden, immers de inbreuk op de privacy is enorm. Onze vaklieden zijn dan niet alleen op hun vakkennis geselecteerd, maar ook op hun sociale vaardigheden.

Meer weten over Service & Beheer?

Stuur mij een e-mail of bel me. Ik vertel u graag meer over onze diensten.